UBND TP.HCM phân công lĩnh vực cho 4 phó chủ tịch

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa ký quyết định về triển khai thực hiện quy chế làm việc UBND TP và phân công công tác thành viên UBND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021.

UBND TP.HCM phân công lĩnh vực cho 4 phó chủ tịch  ảnh 1
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong. Ảnh: HOÀNG GIANG

Theo đó, ông Nguyễn Thành Phong trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực gồm: Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm, dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và dài hạn của TP, công tác tổ chức bộ máy - cán bộ, công tác an ninh - nội chính, công tác thanh tra... 

Ông cũng trực tiếp chỉ đạo các chương trình, công trình, đề án như chương trình cải cách hành chính, chương trình phòng chống tham nhũng, công trình xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh, các công trình trọng điểm kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cũng trực tiếp làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống biến đổi khí hậu, Trưởng Ban chỉ đạo đường sắt đô thị, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính...

UBND TP.HCM phân công lĩnh vực cho 4 phó chủ tịch  ảnh 2
Ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP giúp Chủ tịch UBND TP phụ trách công tác đối ngoại, chỉ đạo chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế TP đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Ông Liêm trực tiếp phụ trách các lĩnh vực gồm: Công nghiệp - công nghiệp hỗ trợ, khoa học - công nghệ, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, nông nghiệp và phát triển nông thôn, phòng chống lụt bão, ngân hàng, thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm, xét duyệt các dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực và đơn vị phụ trách, xét duyệt tất cả dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn TP...

Ông cũng trực tiếp chỉ đạo chương trình đổi mới và sắp xếp DN nhà nước, chương trình xây dựng nông thôn mới, công trình Khu Công nghệ cao, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, Trung tâm Công nghệ sinh học, chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu, công trình Công viên phần mềm Quang Trung; Trưởng các Ban chỉ đạo theo các lĩnh vực có liên quan.

UBND TP.HCM phân công lĩnh vực cho 4 phó chủ tịch  ảnh 3
Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó Chủ tịch UBND TP giúp Chủ tịch UBND TP phụ trách công tác cải cách hành chính, chỉ đạo chương trình cải cách hành chính, đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh. Đồng thời, trực tiếp phụ trách các lĩnh vực gồm: Quy hoạch - quản lý và phát triển đô thị, xây dựng, quản lý đất đai - tài nguyên và môi trường, giao thông - vận tải, quản lý nhà (nhà công vụ, nhà thương mại và nhà xã hội), xét duyệt các dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực và đơn vị phụ trách.

Ông cũng trực tiếp chỉ đạo chương trình nhà ở, chương trình xử lý rác, chương trình giảm ngập nước, chương trình thực hiện kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu, chương trình giảm ùn tắc và giảm tai nạn giao thông, chương trình giảm ô nhiễm môi trường, chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị, chương trình xây dựng Khu đô thị Tây Bắc… Trưởng các Ban chỉ đạo theo các lĩnh vực có liên quan.

UBND TP.HCM phân công lĩnh vực cho 4 phó chủ tịch  ảnh 4
Bà Nguyễn Thị Thu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: TÁ LÂM

Bà Nguyễn Thị Thu - Phó Chủ tịch UBND TP giúp Chủ tịch UBND TP phụ trách lĩnh vực thi đua khen thưởng. Đồng thời, trực tiếp phụ trách các lĩnh vực gồm: Giáo dục và đào tạo, văn hóa - thể dục thể thao, xuất bản - báo chí, y tế - quản lý dược, lao động - thương binh và xã hội, công tác giảm nghèo bền vững, quản lý công chức - viên chức, xét duyệt các dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực và đơn vị phụ trách.

Bà chỉ đạo các chương trình, công trình như chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, công trình Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc, Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc, Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới, Trưởng Ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững...

UBND TP.HCM phân công lĩnh vực cho 4 phó chủ tịch  ảnh 5
Ông Huỳnh Cách Mạng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ông Huỳnh Cách Mạng - Phó Chủ tịch UBND TP giúp Chủ tịch UBND TP phụ trách lĩnh vực an ninh - nội chính, công tác thanh tra. Đồng thời, trực tiếp phụ trách các lĩnh vực gồm: Hành chính tư pháp, công tác dân tộc - tôn giáo, phòng cháy và chữa cháy, cứu hộ - cứu nạn, xử lý những vấn đề liên quan đến công tác quan hệ lao động hài hòa trong các DN.

Ông phụ trách công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo chung trên địa bàn TP, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo, kết luận thanh tra theo phân công của chủ tịch UBND TP. Trưởng các Ban chỉ đạo theo các lĩnh vực có liên quan.