UBND TP.HCM phân công nhiệm vụ cụ thể cho 6 lãnh đạo

Ngày 24-12, UBND TP.HCM có quyết định phân công công tác chủ tịch, phó chủ tịch và các ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, sẽ chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND TP; lãnh đạo các thành viên UBND TP, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc UBND TP, chủ tịch UBND các quận huyện và TP Thủ Đức.

chu-tich-phan-van-mai
Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ông Phan Văn Mãi trực tiếp chỉ đạo các chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến dự toán ngân sách nhà nước; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; cải cách hành chính; thi đua- khen thưởng; quản lý tài chính ngân sách; quốc phòng, an ninh, nội chính; kế hoạch và đầu tư; khoa học và công nghệ; an toàn giao thông, công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Ông cũng trực tiếp chỉ đạo giải quyết những trường hợp khiếu nại, tố cáo, kết luận thanh tra có liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cũng trực tiếp phụ trách các chương trình, đề án như: tổ chức chính quyền đô thị; chuyển một số huyện thành quận giai đoạn 2021-2030; chuyển đổi số...

Ông trực tiếp chỉ đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Công an TP, Bộ tư lệnh TP, Bộ đội Biên phòng TP, Viện Nghiên cứu phát triển. Theo dõi và chỉ đạo quận 1, quận 7 và huyện Cần Giờ.

Ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, được phân công làm Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, phụ trách giúp chủ tịch UBND TP chỉ đạo, giải quyết hồ sơ, công việc hàng ngày và phân công phó chủ tịch, ủy viên UBND TP tham dự các hoạt động của các cơ quan trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND, các cơ quan, đơn vị thuộc TP.HCM.

le-hoa-binh-pct-thuong-truc
Ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ông Lê Hòa Bình trực tiếp chỉ đạo Văn phòng UBND TP, chỉ đạo các lĩnh vực: quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị; xây dựng; quản lý đất đai - tài nguyên và môi trường; giao thông, vận tải, cấp thoát nước; quản lý nhà; giải quyết những trường hợp khiếu nại, tố cáo, kết luận thanh tra có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Ông còn được phân công chỉ đạo việc xây dựng Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông, xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ông trực tiếp chỉ đạo Sở Quy hoạch - kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý khu đô thị Tây Bắc, Ban quản lý khu Nam, Ban quản lý đường sắt đô thị, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, Quỹ Phát triển nhà ở TP, Quỹ Phát triển đất TP và một số tổng công ty. Theo dõi và chỉ đạo TP Thủ Đức, quận Phú Nhuận, huyện Bình Chánh và Hóc Môn.

Bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP, được phân công phụ trách giúp chủ tịch UBND TP triển khai nghị quyết số 54 của Quốc hội; kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước. Bà trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: tài chính - ngân sách; ngân hàng; hải quan, kho bạc; thuế; thương mại, dịch vụ, du lịch.

phan-thi-thang
Bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG 

Bà Phan Thị Thắng cũng được phân công xét duyệt các dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực và đơn vị phụ trách; theo dõi chung kinh tế nhà nước; công tác sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước...

Bà trực tiếp chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Du lịch, Sở Công thương, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP (Sài Gòn Co.op), một số tổng công ty. Phối hợp theo dõi Cục Thuế TP, Cục Hải quan TP, Cục Quản lý thị trường TP, Kho bạc Nhà nước TP, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP, Sở Giao dịch chứng khoán TP, các công ty bảo hiểm... Theo dõi và chỉ đạo quận 4, Bình Thạnh và Bình Tân.

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP, được phân công phụ trách giúp chủ tịch UBND TP chỉ đạo công tác cải cách hành chính; tổ chức bộ máy; công tác thi đua, khen thưởng; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng tháng, quý, năm; triển khai nghị quyết số 131 của Quốc hội và nghị quyết số 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

vo-van-hoan
Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ông trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: quản lý công chức, viên chức; công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp và phát triển nông thôn; thủy lợi, phòng chống lụt bão, thiên tai; nông thôn mới... Trực tiếp chỉ đạo Sở Ngoại vụ, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban Thi đua - khen thưởng, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, một số ban quản lý, Hiệp hội Doanh nghiệp TP và một số công ty. Theo dõi và chỉ đạo quận 11, Gò Vấp, huyện Củ Chi và Nhà Bè.

Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP, được phân công phụ trách giúp chủ tịch UBND TP chỉ đạo lĩnh vực an ninh, nội chính; công tác thanh tra, tư pháp; công tác dân tộc, tôn giáo; phòng cháy chữa cháy. Trực tiếp chỉ đạo Thanh tra TP, Sở Tư pháp, Ban Dân tộc, Ban An toàn giao thông TP. Theo dõi và chỉ đạo quận 6, 10, 12 và Tân Phú.

ngo-minh-chau
Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP, được phân công phụ trách giúp chủ tịch UBND TP chỉ đạo công tác khoa học công nghệ, y tế, giáo dục và đào tạo, Lao động - thương binh và xã hội, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; xuất bản, báo chí...

duong-anh-duc
Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: TÁ LÂM

Ông trực tiếp chỉ đạo Sở Thông tin - truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Sở Giáo dục - đào tạo, Sở Lao động - thương binh và xã hội, Sở Văn hóa - thể thao, Ban quản lý an toàn thực phẩm, Học viện Cán bộ TP, Đại học Sài Gòn, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, một số cơ quan báo đài và công ty. Ông được phân công theo dõi và chỉ đạo quận 3, 5, 8 và Tân Bình.