UBND TP.HCM phê bình chủ đầu tư dự án metro số 2

Liên quan đến việc chậm trễ ký kết hợp đồng Tư vấn IC của dự án metro số 2, UBND TP.HCM đã có văn bản gửi Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR). Theo đó, UBND TP nêu rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân MAUR có liên quan đến việc chậm trễ ký kết hợp đồng Tư vấn IC.

Cụ thể, UBND TP có ý kiến: Phê bình nghiêm khắc tập thể Lãnh đạo Ban Quản lý Đường sắt đô thị giai đoạn 2018 - 2019 đã để xảy ra chậm trễ ký kết, thực hiện hợp đồng với đơn vị Tư vấn IC. Việc chậm trễ này làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng dự án và uy tín của UBND TP với các nhà tài trợ và đối tác ngoại giao.

UBND TP giao tập thể MAUR rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc điều hành, quản lý các dự án. Đồng thời, đơn vị này cần thường xuyên kiểm tra, giám sát, đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật và chỉ đạo của UBND TP có liên quan đến việc thực hiện các dự án xây dựng các tuyến đường sắt đô thị của TP.

UBND TP giao Trưởng ban MAUR tiếp tục theo dõi và chịu trách nhiệm người đứng đầu có liên quan trong trường hợp thanh tra, kiểm toán phát hiện các cá nhân có sai phạm trong việc ký kết hợp đồng với đơn vị Tư vấn IC và các dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị khác của TP.

Metro số 2 ‘vỡ’ kế hoạch giải phóng mặt bằng
Metro số 2 ‘vỡ’ kế hoạch giải phóng mặt bằng

(PLO)- Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) cho biết công tác giải phóng mặt bằng của tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) không thể hoàn thành do gặp một số khó khăn về thủ tục và khiếu nại.

Diễn biến mới vụ bàn giao đường trăm tỉ ở Cần Thơ

Diễn biến mới vụ bàn giao đường trăm tỉ ở Cần Thơ

(PLO)- UBND quận Ninh Kiều đã thống nhất chủ trương giao Phòng Quản lý đô thị quận tiếp nhận, quản lý vận hành một số hạng mục công trình, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư xác định rõ thời gian kết thúc bảo hành.