UNESCO vinh danh Dân ca, Ví giặm Nghệ Tĩnh

UNESCO vinh danh  Dân ca, Ví giặm Nghệ Tĩnh ảnh 1

Đoàn Việt Nam tại phiên họp lần thứ 9 Uỷ ban liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể của Unesco. Ảnh: Đại diện Đoàn Việt Nam gửi về. 

Cũng như các loại dân ca khác, ví phường vải (còn gọi hát phường vải) là hình thức văn nghệ tự túc của người Nghệ Tĩnh mang đậm tính chất trữ tình. Còn hát giặm là hình thức tự sự theo lối kể chuyện có vần vè để nghị luận, triết lí, tả cảnh, tả tình, tuyên truyền, châm biếm, v.v.. Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được lưu truyền rộng rãi trong cộng đồng người Việt ở 259 làng, thôn, xóm… của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Loại hình dân ca này có nội dung phản ánh xã hội, lịch sử; thể hiện tình yêu cuộc sống, quê hương, đất nước, tình yêu đôi lứa; triết lý trọng nghĩa trọng tình, mang đậm tính nhân văn của người Việt Nam. Các chuyên gia ước tính có khoảng 15 điệu ví, tám điệu giặm được gọi tên theo bối cảnh cuộc sống, lao động, nghề nghiệp như ví phường vải, ví đò đưa, dặm ru, giặm kể…

UNESCO vinh danh  Dân ca, Ví giặm Nghệ Tĩnh ảnh 2

Phiên họp lần thứ 9 Uỷ ban liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể của Unesco họp xem xét, công nhận Dân ca Ví giặm Nghệ Tĩnh của Việt Nam là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.  

Hồ sơ đề cử Dân ca Ví giặm Nghệ Tĩnh được xây dựng với sự tham gia của các thành viên cộng đồng, chính quyền địa phương, các tổ chức chuyên ngành và các chuyên gia, các thành viên cộng đồng tự nguyện đề cử và cùng cam kết bảo vệ. Di sản Dân ca Ví dặm Nghệ Tĩnh đã được Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam kiểm kê từ năm 2012 với sự tham gia và đóng góp của cộng đồng. Năm 2012, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định đưa Dân ca Ví dặm Nghệ Tĩnh vào Danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.

Theo bà Đinh Thị Lệ Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: Việc ghi danh Dân ca Ví giặm Nghệ Tĩnh vào Danh sách di sản văn hóa đại diện của nhân loại góp phần thúc đẩy việc trao đổi giữa các cộng đồng, nghệ sĩ và các nhà nghiên cứu; nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của di sản văn hóa phi vật thể trong phạm vi địa phương, quốc gia và quốc tế. Các biện pháp bảo vệ nhằm mục đích hỗ trợ cộng đồng trong việc trao truyền và phương pháp giảng dạy truyền miệng cũng như trong chương trình giáo dục chính thức sẽ được thực hiện với sự tham gia tích cực của các học viên, các chuyên gia, các tổ chức chuyên ngành và với sự hỗ trợ tích cực của nhà nước.

Đồng thời, việc Dân ca Ví giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã chứng tỏ sức sống của văn hoá truyền thống Việt Nam trong dòng chảy hội nhập vào văn hoá thế giới; là cơ hội quảng bá rộng rãi di sản này đến cộng đồng quốc tế. Từ đó, đúc kết được những phương pháp tiếp cận phù hợp và những biện pháp thiết thực để triển khai, bảo tồn và phát huy giá trị Dân ca,Ví giặm Nghệ Tĩnh xứng với những giá trị nhân văn và nghệ thuật độc đáo của nó.