Ứng dụng scan siêu tốc

Ứng dụng scan siêu tốc ảnh 1

Điểm hay của Scannable là không cần bấm nút chụp, chỉ cần giơ camera vào tấm danh thiếp hay văn bản thì nó sẽ lập tức chụp và lưu ảnh lại. Đáng chú ý là nếu thứ bạn quét là danh thiếp, ứng dụng sẽ tự động tìm kiếm thông tin của người đó trên trang LinkedIn và thêm vào danh bạ của bạn nếu muốn. Về tính năng quét, người dùng chỉ cần đưa camera về tấm danh thiếp, sau khi quét xong có thể lưu lại dưới dạng ảnh hoặc gửi qua email, lưu trong Evernote.