Ứng viên nhiều hơn số đại biểu được bầu

Phạm Tấn Khoa (phamtan…@gmail.com)

Luật sư PHẠM ĐÌNH HƯNG, Giám đốc Công ty Luật TNHH Sài Gòn Á Châu, trả lời: Khoản 3 Điều 58 Luật Bầu cử đại biểu (ĐB) Quốc hội và ĐB HĐND quy định số người trong danh sách ứng cử ĐB HĐND ở mỗi đơn vị bầu cử phải nhiều hơn số lượng ĐB được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử đó.

Nếu đơn vị bầu cử được bầu ba ĐB thì số người trong danh sách ứng cử phải nhiều hơn số lượng ĐB được bầu ít nhất là hai người.

Ví dụ như cử tri bầu ba ĐB thì danh sách ứng cử ít nhất phải là năm người.

Trường hợp đơn vị bầu cử được bầu từ bốn ĐB trở lên thì số người trong danh sách ứng cử phải nhiều hơn số lượng ĐB được bầu ít nhất là ba người.

Chẳng hạn, bầu bốn ĐB thì danh sách ứng cử ít nhất phải có bảy người để bầu bốn người.

Như vậy, số lượng ĐB ứng cử sẽ nhiều hơn số lượng trúng cử để cử tri lựa chọn ĐB xứng đáng đại diện cho mình theo quy định nêu trên.

Bên cạnh tiêu chí về thu nhập, tiêu chuẩn hộ nghèo phải thiếu hụt từ 3/6 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Ảnh minh họa: HOÀNG GIANG

Để xét là hộ nghèo phải dựa vào những tiêu chí nào?

(PLO)- Hộ gia đình ở thành thị mà có thu nhập bình quân đầu người từ 2 triệu đồng/tháng trở xuống và thiếu hụt từ ba chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản thì được xét hộ nghèo.