Ứng viên nhiều hơn số đại biểu được bầu

Phạm Tấn Khoa (phamtan…@gmail.com)

Luật sư PHẠM ĐÌNH HƯNG, Giám đốc Công ty Luật TNHH Sài Gòn Á Châu, trả lời: Khoản 3 Điều 58 Luật Bầu cử đại biểu (ĐB) Quốc hội và ĐB HĐND quy định số người trong danh sách ứng cử ĐB HĐND ở mỗi đơn vị bầu cử phải nhiều hơn số lượng ĐB được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử đó.

Nếu đơn vị bầu cử được bầu ba ĐB thì số người trong danh sách ứng cử phải nhiều hơn số lượng ĐB được bầu ít nhất là hai người.

Ví dụ như cử tri bầu ba ĐB thì danh sách ứng cử ít nhất phải là năm người.

Trường hợp đơn vị bầu cử được bầu từ bốn ĐB trở lên thì số người trong danh sách ứng cử phải nhiều hơn số lượng ĐB được bầu ít nhất là ba người.

Chẳng hạn, bầu bốn ĐB thì danh sách ứng cử ít nhất phải có bảy người để bầu bốn người.

Như vậy, số lượng ĐB ứng cử sẽ nhiều hơn số lượng trúng cử để cử tri lựa chọn ĐB xứng đáng đại diện cho mình theo quy định nêu trên.

Người dân đang được Công an quận Gò Vấp, TP.HCM hướng dẫn cấp CCCD. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Bị mất CCCD, có phải về quê làm lại?

(PLO)-  Tôi đang tạm trú tại TP.HCM. Vừa rồi tôi bị mất thẻ CCCD, tôi có thể làm lại CCCD ở nơi tạm trú được không, hay phải về quê làm lại CCCD?