UNICEF gây quỹ 9,2 tỉ đồng dành cho trẻ em

Đây là lần tổ chức gây quỹ đầu tiên của tổ chức này sau hơn 30 năm chính thức có mặt tại Việt Nam. Đêm hội thu được 9,2 tỉ đồng (435.000 USD). Toàn bộ số tiền thu được UNICEF sẽ hỗ trợ trực tiếp cho trẻ em, trước mắt sẽ dành 250.000 USD để giúp khoảng 50.000 trẻ em tỉnh Kon Tum.

T.MẬN