Ủy hội sông Mê Kông thông qua tuyên bố TP.HCM

Trước đó, phát biểu phiên khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá lưu vực sông Mê Kông là một trong năm lưu vực sông lớn trên thế giới có dòng chảy bị suy giảm nhiều nhất. Trong đó ở ĐBSCL của Việt Nam, nước mặn vào sâu tận Tân Châu, Châu Đốc (An Giang) là điều chưa bao giờ xảy ra.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam rất coi trọng sự ổn định và phát triển bền vững của lưu vực Mê Kông và việc ứng phó với các thách thức an ninh nguồn nước, tác động của biến đổi khí hậu. Đồng thời mong muốn cùng các nước ven sông tăng cường hợp tác, thúc đẩy vai trò của MRC, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của cả khu vực.

Hội nghị nhất trí thông qua tuyên bố TP.HCM, trong đó tiếp tục khẳng định sự đoàn kết giữa các thành viên và cam kết thúc đẩy hơn quan hệ hợp tác, tăng cường vai trò của MRC hướng tới mục tiêu quản lý và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên nước, đảm bảo an ninh nước, lương thực và năng lượng trong lưu vực. Tuyên bố đã xác định các lĩnh vực hoạt động ưu tiên, các định hướng cho hoạt động hợp tác của MRC.

MINH PHONG