Văn bản mới nhận từ ngày 11 đến 16-11 (phần 1)

NQ 01/2013/NQ-HĐTP ngày 6-11: Về việc hướng dẫn áp dụng Điều 60 của Bộ luật Hình sự về án treo.

TT 28/2013/TT-BCT ngày 6-11: Quy định kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

QĐ 63/2013/QĐ-TTg ngày 8-11: Quy định về lộ trình, các điều kiện và cơ cấu ngành điện để hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam.

QĐ 64/2013/QĐ-TTg ngày 11-11: Ban hành điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện.

QĐ 66/2013/QĐ-TTg ngày 11-11: Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học.

QĐ 67/2013/QĐ-TTg ngày 12-11: Việc áp dụng cơ chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam.

TT 149/2013/TT-BTC ngày 29-10: Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

TT 151/2013/TT-BTC ngày 29-10: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay.

NĐ 153/2013/NĐ-CP ngày 8-11: Sửa đổi, bổ sung NĐ 68/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân.

NĐ 155/2013/NĐ-CP ngày 11-11: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

NĐ 156/2013/NĐ-CP ngày 11-11: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

NĐ 157/2013/NĐ-CP ngày 11-11: Xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

NĐ 158/2013/NĐ-CP ngày 11-11: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

NĐ 161/2013/NĐ-CP ngày 12-11: Về đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển.

NĐ 162/2013/NĐ-CP ngày 12-11: Về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

QĐ 2081/QĐ-TTg ngày 8-11: Phê duyệt chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020.

QĐ 2156/QĐ-TTg ngày 11-11: Phê duyệt "Chiến lược phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030".

Văn bản mới nhận từ ngày 11 đến 16-11 (phần 1) ảnh 1
Phê duyệt Chiến lược phát triển điện ảnh VN đến năm 2020. Ảnh: soha

QĐ 2158/QĐ-TTg ngày 11-11: Phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2013 - 2015.

QĐ 2160/QĐ-TTg ngày 11-11: Phê duyệt "Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030".

QĐ 2161/QĐ-TTg ngày 11-11: Phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030".

QĐ 2162/QĐ-TTg ngày 11-11: Phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Tây Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030".

QĐ 2163/QĐ-TTg ngày 11-11: Phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030".

QĐ 2164/QĐ-TTg ngày 11-11: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020, định hướng đến năm 2030.

QĐ 2165/QĐ-TTg ngày 11-11: Khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân các năm 2013 - 2015.

QĐ 2170/QĐ-TTg ngày 11-11: Phê duyệt Đề án giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020.

Còn tiếp...