Văn bản mới nhận từ ngày 14 đến 19-10 (phần 1)

QĐ 1851/QĐ-TTg ngày 14-10: Bổ sung đối tượng giảm tiền thuê đất trong năm 2013 và năm 2014 đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mà phải điều chỉnh đơn giá thuê đất theo chính sách trước ngày Nghị định 121/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

TTLT 182/2013/TTLT-BQP-BTC ngày 8-10: Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân, công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng.

TT 139/2013/TT-BTC ngày 9-10: Quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu xăng dầu.

TT 138/2013/TT-BTC ngày 9-10: Hướng dẫn một số nội dung của Luật Giám định tư pháp và NĐ 85/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp.

NĐ 135/2013/NĐ-CP ngày 18-10: Sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của NĐ 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại TPHCM.

NĐ 134/2013/NĐ-CP ngày 17-10: Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

NĐ 133/2013/NĐ-CP ngày 17-10: Sửa đổi, bổ sung NĐ 54/2013/NĐ-CP về bổ sung NĐ  75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.

NĐ 132/2013/NĐ-CP ngày 16-10: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.

NĐ 131/2013/NĐ-CP ngày 16-10: Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.

NĐ 130/2013/NĐ-CP ngày 16-10: Sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

NĐ 129/2013/NĐ-CP ngày 16-10: Về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

NĐ 128/2013/NĐ-CP ngày 15-10: Xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam.

Văn bản mới nhận từ ngày 14 đến 19-10 (phần 1) ảnh 1

NĐ 127/2013/NĐ-CP ngày 15-10: Quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

NĐ 126/2013/NĐ-CP ngày 15-10: Hướng dẫn thi hành NQ 49/2013/QH13 về kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân.

NĐ 125/2013/NĐ-CP ngày 14-10: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2009/NĐ-CP ngày 13/07/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự.

NĐ 124/2013/NĐ-CP ngày 14-10: Quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Còn tiếp...