Văn bản mới nhận từ ngày 16 đến 21-9 (phần 1)

Văn bản mới nhận từ ngày 16 đến 21-9 (phần 1) ảnh 1

CT 18/CT-BGTVT ngày 17-9: Tăng cường thực hiện các quy định về lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Giao thông Vận tải.

CT 19/CT-UBND ngày 17-9: Tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý giá, bình ổn giá cả, kiềm chế lạm phát những tháng cuối năm 2013 và trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

TT 26/2013/TT-BGTVT ngày 10-9: Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức ngành giao thông vận tải được giao nhiệm vụ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.

TT 34/2013/TT-BGDĐT ngày 17-9: Sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tại Danh mục Đồ dùng-Đồ chơi-Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non ban hành kèm theo TT 02/2010/TT-BGDĐT.

QĐ 35/2013/QĐ-UBND TP ngày 10-9: Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố Hồ Chí Minh.

QĐ 36/2013/QĐ-UBND TP ngày 12-9: Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố.

QĐ 37/2013/QĐ-UBND HN ngày 18-9: Về việc ban hành Quy định phạm vi bảo vệ đối với công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

QĐ 40/2013/TT-BNNPTNT ngày 5-9: Ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

QĐ 53/2013/QĐ-TTg ngày 13-9: Tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

NĐ 103/2013/NĐ-CP ngày 12-9: Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản.

NĐ 105/2013/NĐ-CP ngày 16-9: Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

NĐ 106/2013/NĐ-CP ngày 17-9: Sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/1999/NĐ-CP về Chứng minh nhân dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 170/2007/NĐ-CP.

QĐ 859/QĐ-BXD ngày 13-9: Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực nhà ở.

QĐ 874/QĐ-BXD ngày 17-9: Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2013 - 2015.

QĐ 1241/QĐ-BKHĐT ngày 10-9: Về Khung theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011- 2015.

Còn tiếp...

Đừng bỏ lỡ