“Văn hóa giao thông - ứng xử của bạn”

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về việc chấp hành luật giao thông trong sinh viên học sinh.

Công dân Việt Nam trong và ngoài nước đều có thể tham gia cuộc thi.

Các thể loại dự thi gồm: phóng sự, điều tra, ghi chép, gương người tốt việc tốt, chùm ảnh hoặc tranh biếm họa… có nội dung tuyên truyền, phản ánh tình hình vi phạm Luật Giao thông và tai nạn giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thủy). Tác phẩm đoạt giải, ngoài việc nhận giải thưởng còn được giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 31-8.

N.LỘC