Theo đó, Bộ yêu cầu các địa phương quy hoạch lại hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của du khách trong dịp lễ; các cơ sở lưu trú du lịch, cung ứng dịch vụ thực hiện niêm yết giá công khai, bán đúng giá, đảm bảo chất lượng, số lượng, trọng lượng, công bố công khai các cơ sở dịch vụ đạt chuẩn du lịch và khuyến cáo các địa điểm khách du lịch không nên đến. Bộ cũng yêu cầu ngành giao thông và du lịch, phối hợp rà soát, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, kiên quyết không cho xuất bến các phương tiện không đảm bảo kỹ thuật, an toàn theo quy định; tăng cường cung cấp thông tin về dịch vụ tại địa phương cho du khách qua Internet và hệ thống ấn phẩm quảng bá du lịch…

V.THỊNH