Festival di sản Quảng Nam lần thứ 5 đã diễn ra với nhiều hoạt động phong phú và đa đạng như: liên hoan Hợp xướng quốc tế với 15 đoàn hợp xướng đến từ chín quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia; không gian di sản văn hóa Việt Nam-ASEAN; liên hoan nghệ thuật các dân tộc Việt Nam... Dịp này, tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Hà Nội tổ chức Tuần Văn hóa và phát triển với hoạt động mở cửa tham quan tháp G tại Mỹ Sơn.

LÊ PHI