Theo đó các hiện vật quốc gia đợt này gồm có: Trống đồng Hữu Chung; 82 bia tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay chùa Đào Xuyên; máy bay MiG 21 số hiệu 4324 (hiện vật thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam); bản đồ Quyết tâm chiến dịch Hồ Chí Minh (hiện vật trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam)...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, đơn vị liên quan trong phạm vi và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý đối với bảo vật quốc gia theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

V.THỊNH