Theo thống kê của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cả nước hiện có 14.775 ngôi chùa và 44.498 vị tăng, ni.

Trong mùa An cư kiết hạ hàng năm, có từ 25.000-30.000 tăng, ni tập trung an cư tại chỗ không phân biệt hệ phái.

Nhiệm kỳ thứ V của Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa qua (2002-2007), các trường trung cấp Phật học trên cả nước đã đào tạo 3.339 tăng, ni; các trường Cao đẳng Phật học cũng đào tạo và cấp bằng cho 859 tăng, ni.

Riêng Học viện Phật giáo Việt Nam đã cấp bằng Cử nhân Phật học cho 711 tăng, ni và đang đào tạo cho 2.179 tăng, ni sinh khác tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

Theo TTXVN