Trong đêm khai mạc, NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam cùng với các NTK Minh Châu, Tuấn Hải, Sỹ Hoàng, Việt Hùng, Liên Hương, Lan Hương, Thuận Việt, Nhật Dũng… mang đến những bộ sưu tập áo dài trình diễn trước công chúng.

Cùng nhìn lại bộ sưu tập áo dài "Thế giới như tôi thấy" của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam:

Cả thế giới hiện lên qua áo dài của Đỗ Trịnh Hoài Nam - ảnh 1

Cả thế giới hiện lên qua áo dài của Đỗ Trịnh Hoài Nam - ảnh 2

Cả thế giới hiện lên qua áo dài của Đỗ Trịnh Hoài Nam - ảnh 3

Cả thế giới hiện lên qua áo dài của Đỗ Trịnh Hoài Nam - ảnh 4

Cả thế giới hiện lên qua áo dài của Đỗ Trịnh Hoài Nam - ảnh 5

Cả thế giới hiện lên qua áo dài của Đỗ Trịnh Hoài Nam - ảnh 6

Cả thế giới hiện lên qua áo dài của Đỗ Trịnh Hoài Nam - ảnh 7

Cả thế giới hiện lên qua áo dài của Đỗ Trịnh Hoài Nam - ảnh 8

Cả thế giới hiện lên qua áo dài của Đỗ Trịnh Hoài Nam - ảnh 9

Cả thế giới hiện lên qua áo dài của Đỗ Trịnh Hoài Nam - ảnh 10

Cả thế giới hiện lên qua áo dài của Đỗ Trịnh Hoài Nam - ảnh 11

Cả thế giới hiện lên qua áo dài của Đỗ Trịnh Hoài Nam - ảnh 12