Cận cảnh hai chiếc hoàng bào của vua Đồng Khánh - ảnh 1
Triển lãm Vàng son nhung gấm - Trang phục cung đình triều Nguyễn giới thiệu 70 hiện vật gồm trang phục và đồ trang sức. Chuyên đề triển lãm này được kết hợp giữa hiện vật của Bảo tàng Lịch sử TP.HCM, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ và một số nhà sưu tập tư nhân.

Cận cảnh hai chiếc hoàng bào của vua Đồng Khánh - ảnh 2
Trong hai chiếc hoàng bào của vua Đồng Khánh, có một chiếc thường triều lúc ông còn là hoàng thái tử và một chiếc thường triều lúc ông đã lên ngôi. Trong ảnh là chiếc áo khi ông còn là hoàng thái tử.

Cận cảnh hai chiếc hoàng bào của vua Đồng Khánh - ảnh 3
Áo vua (Hoàng bào Đại triều).

Cận cảnh hai chiếc hoàng bào của vua Đồng Khánh - ảnh 4
Hình đầu rồng trên áo vua.

Cận cảnh hai chiếc hoàng bào của vua Đồng Khánh - ảnh 5
Chiếc áo hoàng bào thường triều của vua Đồng Khánh.

Cận cảnh hai chiếc hoàng bào của vua Đồng Khánh - ảnh 6
Nữ phục cung đình được trưng bày ở triển lãm.

Cận cảnh hai chiếc hoàng bào của vua Đồng Khánh - ảnh 7
Khách tham quan các lễ phục cung đình tại triển lãm.

Cận cảnh hai chiếc hoàng bào của vua Đồng Khánh - ảnh 8
Lễ phục cung đình.

Cận cảnh hai chiếc hoàng bào của vua Đồng Khánh - ảnh 9
Áo Đại triều và thường triều quan văn nhị phẩm.

Cận cảnh hai chiếc hoàng bào của vua Đồng Khánh - ảnh 10
Áo Đại triều quan võ nhị phẩm.

Cận cảnh hai chiếc hoàng bào của vua Đồng Khánh - ảnh 11
Mũ Đại triều quan võ tòng nhất phẩm Lê Văn Phong.

Cận cảnh hai chiếc hoàng bào của vua Đồng Khánh - ảnh 12

Cận cảnh hai chiếc hoàng bào của vua Đồng Khánh - ảnh 13
Vật dụng cá nhân của quan võ tòng nhất phẩm Lê Văn Phong.

Cận cảnh hai chiếc hoàng bào của vua Đồng Khánh - ảnh 14
Bộ trâm bạc và ngọc.

Cận cảnh hai chiếc hoàng bào của vua Đồng Khánh - ảnh 15
Khách tham quan chăm chú quan sát các hiện vật lịch sử.

Cận cảnh hai chiếc hoàng bào của vua Đồng Khánh - ảnh 16
Triển lãm mở cửa từ 21-12-2016 đến hết tháng 3-2017.

Vua Đồng Khánh tên là Nguyễn Phúc Ưng Thị, còn có tên là Đường và Biện. Ông là con trưởng của Kiên Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Cai và bà Bùi Thị Thanh. Ông sinh ngày 12 tháng Giêng năm Giáp Tý (19-2-1864). Năm 1865 lúc được hai tuổi, Ưng Thị được vua Tự Đức nhận làm con nuôi và giao cho bà Thiện Phi Nguyễn Thị Cẩm chăm sóc, dạy bảo.

Sau binh biến năm 1885, vua Hàm Nghi bỏ ngai vàng ra Tân Sở, triều đình Huế thương lượng với Pháp đưa Ưng Đường lên ngôi, đặt niên hiệu là Đồng Khánh.

Ở ngôi được ba năm, vua Đồng Khánh bệnh và mất vào ngày 27-12 năm Mậu Tý (28-1-1889) lúc được 25 tuổi.

Sau khi mất, bài vị vua Đồng Khánh được đưa vào thờ trong Thế Miếu và có miếu hiệu là Cảnh Tông Thuần Hoàng đế.
Vua Đồng Khánh có 10 người con (sáu trai, bốn gái).