Triển lãm ảnh “Nước - Khởi nguồn của sự sống”, lễ trao giải cuộc thi vẽ tranh “Bảo vệ nguồn nước là bảo vệ bản thân”… Ngày Nước thế giới năm 2013 với chủ đề “Hợp tác vì nước” sẽ hướng đến việc tăng cường hợp tác, đề xuất các giải pháp hướng tới mục tiêu hài hòa trong phân bổ nguồn nước giữa các ngành và các nhóm sử dụng nước, thảo luận các vấn đề liên quan đến giáo dục, ngoại giao, quản lý nước xuyên biên giới, hợp tác tài chính, khung chính sách quốc gia và quốc tế và mối liên kết giữa quản lý tài nguyên nước tới các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

GIA TUỆ