Chung kết ‘Tuyệt đỉnh song ca’ cùng Quang Lê, Mr Đàm - ảnh 1

Đội của nhạc sĩ Minh Vy – ca sĩ Cẩm Ly với hai tiết mục song ca của Như Tài – Ngọc Liên.

Chung kết ‘Tuyệt đỉnh song ca’ cùng Quang Lê, Mr Đàm - ảnh 2
Đội của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng – nhạc sĩ Vũ Quốc Việt với hai tiết mục song ca của Tùng Chinh – Thiên Vũ. Trong ảnh: Mr Đàm chăm sóc cho thí sinh của mình ở hậu trường. Ảnh TT&VH

Chung kết ‘Tuyệt đỉnh song ca’ cùng Quang Lê, Mr Đàm - ảnh 3
Đội của ca sĩ Quang Lê – nhạc sĩ Hoài An với hai tiết mục song ca của Trường Tam – Hùng Cường 

Chung kết ‘Tuyệt đỉnh song ca’ cùng Quang Lê, Mr Đàm - ảnh 4
Hai thí sinh của đội vợ chồng Cẩm Ly-Minh Vy

Chung kết ‘Tuyệt đỉnh song ca’ cùng Quang Lê, Mr Đàm - ảnh 5
3 cặp giám khảo

Chung kết ‘Tuyệt đỉnh song ca’ cùng Quang Lê, Mr Đàm - ảnh 6
3 cặp thí sinh: Trường Tam – Hùng Cường (đội Quang Lê – Hoài An), Như Tài – Ngọc Liên (đội Cẩm Ly – Minh Vy) và Tùng Chinh – Thiên Vũ (đội Đàm Vĩnh Hưng – Vũ Quốc Việt). Ai sẽ đăng quang tối nay.