Đây là chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946–19-12-2016), 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2016), 27 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989–22-12-2016), 56 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20-12-1960–20-12-2016).

Chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Thành ủy, UBND TP, các lực lượng vũ trang và người dân thành phố.

Đặc sắc chương trình “Lời Bác vang mãi khúc quân hành” - ảnh 1
Tiết mục biểu diễn trong chương trình.

Ông Nguyễn Hoàng Năng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, nhấn mạnh: "Kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến là dịp ôn lại truyền thống đấu tranh giành độc lập dân tộc; phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tạo nên sức mạnh vô địch để dân tộc ta đoàn kết chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược".

Chương trình biểu diễn nghệ thuật với nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc như: Đoàn Vệ quốc quân, Tiếng súng 19 tháng 12, Trường ca sông Lô, Bài ca hy vọng

Một số hình ảnh trong chương trình biểu diễn:

Đặc sắc chương trình “Lời Bác vang mãi khúc quân hành” - ảnh 2

Đặc sắc chương trình “Lời Bác vang mãi khúc quân hành” - ảnh 3

Đặc sắc chương trình “Lời Bác vang mãi khúc quân hành” - ảnh 4

Đặc sắc chương trình “Lời Bác vang mãi khúc quân hành” - ảnh 5

Đặc sắc chương trình “Lời Bác vang mãi khúc quân hành” - ảnh 6

Đặc sắc chương trình “Lời Bác vang mãi khúc quân hành” - ảnh 7

Đặc sắc chương trình “Lời Bác vang mãi khúc quân hành” - ảnh 8

Đặc sắc chương trình “Lời Bác vang mãi khúc quân hành” - ảnh 9

Đặc sắc chương trình “Lời Bác vang mãi khúc quân hành” - ảnh 10

Đặc sắc chương trình “Lời Bác vang mãi khúc quân hành” - ảnh 11

Đặc sắc chương trình “Lời Bác vang mãi khúc quân hành” - ảnh 12

Đặc sắc chương trình “Lời Bác vang mãi khúc quân hành” - ảnh 13