Đàm Vĩnh Hưng xúc động phát biểu đây là nơi đầu tiên giúp anh bước vào hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Anh đã run hết cả người khi thấy tên mình trong bảng danh sách những người thi đậu vào làm ca sĩ của trung tâm, bởi đây là lần đầu tiên anh thi đậu và được chọn, còn trước đó anh thi đâu rớt đó. Đàm Vĩnh Hưng đã nói lời cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Chánh Trực - nguyên Giám đốc trung tâm, vì đã kiên quyết bảo vệ việc chọn anh trong khi có nhiều ý kiến chê anh hát khàn, không đồng ý cho anh đậu.

HÒA BÌNH