Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh 60 năm hình thành và phát triển, điện ảnh cách mạng Việt Nam đã đóng góp nhiều thành tựu vào công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước.

Các thế hệ nghệ sĩ điện ảnh 60 năm qua, nhất là các nghệ sĩ điện ảnh chiến trường đã cống hiến mồ hôi, tâm sức, thậm chí không tiếc xương máu xây dựng ngành điện ảnh Việt Nam với những bộ phim truyện, phim tài liệu mang dấu ấn, bản sắc riêng. Thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, điện ảnh Việt Nam cần nhìn thẳng vào sự thật, bất cập mà toàn ngành đang phải đối mặt để tìm ra hướng đi thích hợp, đưa điện ảnh nước nhà phát triển mạnh mẽ không thua kém điện ảnh các nước khu vực và trên thế giới. Để làm được điều đó, ngành điện ảnh cần nhanh chóng hoàn thiện “Chiến lược phát triển điện ảnh Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030”, cùng đề án “Quy hoạch phát triển điện ảnh Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030”. Đồng thời ngành điện ảnh cũng cần xúc tiến nhanh để Quỹ hỗ trợ điện ảnh Việt Nam nhanh chóng đi vào hoạt động.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh đã trao tặng bằng khen cho 20 cá nhân là các nhà điện ảnh lão thành tiêu biểu.

AT