Chương trình do nhóm các nhà điêu khắc ở hai trung tâm văn hóa nghệ thuật lớn nhất cả nước, Hà Nội và TP.HCM tổ chức triển lãm định kỳ hai năm một lần.

Trong lần triển lãm thứ tư này, nhóm tập hợp được một đội ngũ thành viên đông đảo nhất từ trước đến nay, 28 nghệ sĩ với 56 sáng tác. Khoảng cách thế hệ giữa các nghệ sĩ là rất lớn, từ những người sinh ra trong nửa cuối thập niên 1940, 1950 đến cuối thập niên 1980, cộng với cá tính sáng tạo, môi trường học tập, nghiên cứu, làm việc khác nhau chắc chắn sẽ mang đến cho công chúng sự đa dạng, phong phú về khuynh hướng và quan niệm sáng tác điêu khắc hiện nay.

Song song với triển lãm là hoạt động giao lưu, trao đổi nghề nghiệp với một buổi trò chuyện nghệ thuật, chủ đề Điêu khắc với không gian và kiến trúc diễn ra tại ĐH Kiến trúc Hà Nội.