(PL)- Ngày 27-11, Bộ VH-TT&DL đã ban hành công văn yêu cầu dừng tổ chức vinh danh “Nghệ nhân văn hóa dân gian”.

 

Theo Bộ VH-TT&DL việc Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam vinh danh và cấp bằng chứng nhận “Nghệ nhân văn hóa dân gian” là không đúng với các quy định luật pháp (Luật Thi đua khen thưởng, Luật Di sản văn hóa). Việc trung tâm đưa thông tin rằng Bộ VH-TT&DL tổ chức chương trình tôn vinh những cá nhân, tập thể có những đóng góp trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc là nhằm mục đích trục lợi. Bộ VH-TT&DL không nhận được văn bản của bất cứ đơn vị nào đề nghị phối hợp tổ chức với nội dung trên.

Cũng theo Bộ VH-TT&DL, việc trung tâm tự ý đưa Bộ VH-TT&DL vào bằng chứng nhận “Nghệ nhân văn hóa dân gian” là không đúng. Quốc huy trên ảnh mẫu bằng chứng nhận “Nghệ nhân văn hóa dân gian” được thiết kế khác lạ, không đúng với quốc huy được quy định trong Hiến pháp.

Bộ VH-TT&DL đề nghị Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam chỉ đạo Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam dừng việc tổ chức chương trình vinh danh và cấp bằng chứng nhận “Nghệ nhân văn hóa dân gian”.

VIẾT THỊNH