Văn phong của tập truyện này dung dị, tuyến tính, thiếu những nét phá cách, nhưng cái tình mà tác giả dành cho nhân vật thì ý vị, sâu lắng. Cũng cần nói thêm, với những ai có dịp tiếp xúc với tác giả này thì có thể thấy Lụy tình là một phiên bản của chính tính tình nhà văn, trọng tình trọng nghĩa.

Theo Như Hà  (TT&VH)