Triển lãm sẽ đưa ra những quan điểm khác nhau của cộng đồng về việc đưa cha mẹ vào trung tâm dưỡng lão - là “tất yếu” hay “bất hiếu” - một chủ đề đang được xã hội quan tâm.

Bằng phương pháp tiếp cận nhân học và photovoice (trao máy ảnh cho nhân vật), lần đầu tiên những người già sống tại Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi Bách niên Thiên Đức (Hà Nội) - nơi Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã chọn để thực hiện chương trình, được tạo cơ hội tự chụp ảnh và kể câu chuyện của mình theo ba chủ đề: “Ước mơ”, “Tâm sự tuổi già”, “Nơi cuộc sống mới bắt đầu” (ảnh).

Đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão là bất hiếu? - ảnh 1

Công chúng sẽ được hiểu thêm những tâm sự về niềm vui, hạnh phúc, nỗi buồn và sự cô đơn của người cao tuổi.