Qua bộ phim ngắn hậu trường, người xem có thể thấy để đóng trong Lửa Phật, Dustin Nguyễn đã không ít lần đổ máu. Đầu tiên là Dustin Nguyễn bị trật xương ngón tay cái do diễn quá trong một màn giao đấu. Vết thương thứ hai Dustin đã phải đến bệnh viện do một thanh sắt từ máy quay rớt xuống đầu.

NAM THANH