(PL)- Ngày 4-9, ông Mai Xuân Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, cho biết trung tâm này vừa nhận một bức tranh quý do gia đình vua Bảo Đại trao tặng.

Đó là một bức tranh lụa khổ lớn về gia đình vua Bảo Đại những ngày ở Huế. Hiện bức tranh đang được chuyển từ Sài Gòn về Huế. Dự kiến bức tranh trên sẽ được đặt tại Lầu Khải Tường, thuộc Cung An Định, nơi gia đình cựu hoàng Bảo Đại đã chuyển đến sống sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công.

Theo kế hoạch, sắp tới, Lầu Khải Tường sẽ trở thành nơi trưng bày cổ vật và là một di tích về gia đình hoàng tộc. Đây cũng sẽ là một điểm đến cho du khách.

M.PHƯƠNG