Đó là thông tin vừa được ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, đưa ra ngày 23-8.

Theo ông Quý, năm 2012, tỉnh rà soát các địa điểm thuộc quyền quản lý nhà nước để cấp giấy đỏ. Trong đó đã rà soát khu dinh thự của vua Mèo và cấp giấy đỏ cho Phòng Văn hóa-Thông tin huyện Đồng Văn để phụ trách quản lý đất đai và di tích.

"Việc cấp giấy đỏ là vì việc chung, chứ không phải để thu hồi đất giao cho lãnh đạo, cá nhân, cơ quan nhà nước để mang lại lợi ích riêng. Đồng thời, Phòng Văn hóa-Thông tin huyện Đồng Văn không lợi dụng việc này để phục vụ lợi ích của cá nhân nào khác" - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nói.

Cũng theo ông Quý, việc cấp giấy đỏ dinh thự họ Vương trước đó sai nên tỉnh sẽ thu hồi và hủy quyết định. Nếu gia đình ông Vương Duy Bảo chứng minh được quyền thừa kế đối với tòa dinh thự họ Vương thì tỉnh mới xem xét việc cấp giấy đỏ.

Trước đó, trong đơn kiến nghị của ông Vương Duy Bảo, đại diện con cháu dòng họ nhà họ Vương, cho biết tòa dinh thự họ Vương được Bộ Văn hóa-Thông tin công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 1993.

Ông Bảo cho hay tháng 3-2002, bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin (khi đó là ông Phạm Quang Nghị) đã ra văn bản khẳng định quyết định công nhận di tích của Bộ không phải là quốc hữu hóa quyền sở hữu ngôi nhà của những người trong gia đình được quyền thừa kế hợp pháp.

Tuy nhiên, năm 2012, UBND tỉnh Hà Giang đã cấp giấy đỏ cho Phòng Văn hóa-Thông tin huyện Đồng Văn sử dụng lâu dài mảnh đất gắn liền với tòa dinh thự họ Vương.