Bởi đúng như trong lời tựa cuốn sách đã viết: “Có bao nhiêu người Hà Nội, có bấy nhiêu góc nhìn. Có bao nhiêu người Việt Nam, có bao nhiêu bạn bè Việt Nam, có bấy nhiêu góc nhìn. Và cả bao nhiêu người bên này phía khác nữa... Tất nhiên thôi. Khác về hoàn cảnh, khác về vị trí, khác về thế đứng là góc nhìn đã khác”.

Đọc “Hà Nội 36 góc nhìn” (Nhiều tác giả, NXB Thanh niên) sẽ thấy từng hàng cây, góc phố, mái ngói thâm nâu, dáng nằm của con sông Hồng vẫn muôn đời đỏ nặng phù sa, thế đứng hiên ngang như rồng cuộn, hổ ngồi của Hà Nội ngàn năm hiện lên ấm màu hoài niệm; rồi cả nếp nghĩ, nét sinh hoạt, ẩm thực... của những con người từng được sinh ra hoặc đang được sống trên mảnh đất thiêng Hà Nội.

Nhưng không chỉ có thế... “Hà Nội 36 góc nhìn” còn hội tụ đủ cả những đánh giá, những góc nhìn độc đáo của các nhà nghiên cứu lịch sử, các nhà Hà Nội học các nhà văn, nhà thơ, các nhà báo… đã tạo cho “Hà Nội 36 góc nhìn” sức hấp dẫn rất riêng mà không phải cuốn sách nào cũng dễ dàng có được.

 
Theo hoinhavanvietnam.vn