Đình Chu Quyến

Với tổng kinh phí hơn 17 tỷ đồng, các hạng mục đã được tu bổ bao gồm tòa Đại đình, cải tạo nhà khách, xây dựng nghi môn và hệ thống hạ tầng kỹ thuật... Được thực hiện khá dài hơi - từ năm 2005 đến nay, việc thực hiện dự án nhằm xây dựng những chuẩn mực, quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn định mức trong công tác bảo tồn, trùng tu di tích, nhằm nâng cao chất lượng khoa học và hiệu quả trong đầu tư lĩnh vực bảo tồn di tích.

Đình Chu Quyến là một trong những di sản kiến trúc gỗ tiêu biểu được xây dựng từ thế kỷ 17, với cấu trúc theo hình chữ “Nhất” có một toà Đại đình. Đại đình là một kiến trúc đồ sộ gồm 3 gian 2 chái lớn, một tầng bốn mái với các đao cong vút. Tháng 8 vừa qua, dự án tu bổ này đã được Hiệp hội Kiến trúc sư quốc tế trao giải thưởng Bảo tồn di sản 2010.

Theo Quỳnh Vân (ANTĐ)