Nguồn tin từ Bộ Công Thương cho biết mới đây Bộ Công Thương nhận được Văn bản số 132 của Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam về việc hội không phong tặng “Giáo sư âm nhạc” cho ông Phạm Ngọc Sơn (ca sĩ Ngọc Sơn) và kết quả xử lý cuối cùng.

Theo đó, Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam khẳng định không phong chức danh “Giáo sư âm nhạc” cho ông Phạm Ngọc Sơn như một số báo, đài đã đưa tin. Việc cấp bằng khen cho ông Phạm Ngọc Sơn thực hiện theo quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật số 39/2013/QH13 ngày 11/6/2013 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và quy chế số 68/QC-VATA ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam.

Qua rà soát, Ban Thường vụ đã tiến hành xử lý các tập thể, cá nhân có liên quan. Cụ thể, Hội đã nhắc nhở Ban tổ chức và các cá nhân có liên quan rút kinh nghiệm sâu sắc về sự việc vừa qua và có hướng khắc phục để không xảy ra trường hợp tương tự trong thời gian tới. Hủy bỏ cụm từ “Giáo sư âm nhạc” ghi trong bằng khen Trung ương Hội cấp cho ông Phạm Ngọc Sơn, do ông Phạm Ngọc Sơn không cung cấp được giấy tờ chứng minh chức danh “Giáo sư âm nhạc”.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi Hội và Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Nội vụ xem xét về thẩm quyền của Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam trong việc trao tặng bằng khen.

Trước đó, vào tháng 8-2017, trên các phương tiện thông tin đại chúng rộ lên thông tin ca sĩ Ngọc Sơn vừa được Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam trao tặng bằng khen vì có những hoạt động xuất sắc trong sự nghiệp bảo tồn, phát triển di sản văn hóa VN. Điều đáng chú ý là trong bằng khen này, tên anh được gắn với danh hiệu Giáo sư (GS) âm nhạc.