Cuốn sách giới thiệu 51 kẻ sĩ ở Bình Định - những vị đã có đóng góp cho quê hương Bình Định nói riêng, cho đất nước nói chung như Cống Quận công Trần Đức Hòa, anh hùng Mai Xuân Thưởng, hay nhà chí sĩ yêu nước Tăng Bạt Hổ...

Gọi điện thoại cho tác giả Chuyện cũ kẻ sĩ Bình Định, ông cho biết trước khi sách ra đời, GĐ NXB Văn hóa Thông tin yêu cầu ông xác minh lại lý lịch cá nhân của 51 “kẻ sĩ Bình Định”. Nghĩ mãi, ông bèn gọi điện, nhờ GS Hoàng Chương đọc bản thảo và viết lời giới thiệu. Thế là cuối cùng, được hết quý nhân này đến quý nhân khác “phù trợ” cuốn sách thứ 14 của nhà nghiên cứu Đặng Quý Địch cũng đã được NXB VH-TT Hà Nội ấn hành.

Tác giả phấn khởi cho biết là tiền bán sách đã “dư” rồi nhưng phải hoãn khao bạn bè vì số tiền ấy, ông bảo dành cho gần 10 cuốn khác mà ông đã làm bản thảo xong, trong đó, đáng chú ý là cuốn Thi kinh diễn ca (dịch toàn bộ Kinh thi, bản thảo dày 2.000 trang khổ lớn), Danh liên hợp toản (phiên dịch, chú giải gần 500 câu liễn nổi tiếng xưa, do Phó bảng Biểu Xuyên Đào Phan Duân sưu tầm, dày 1.000 trang)...

Nhà nghiên cứu Đặng Quý Địch, hiệu Lộc Xuyên, sinh năm 1939 tại Bình Định. Tốt nghiệp trường Sư phạm Quy Nhơn 1963. Ông làm nghề dạy học và hoạt động văn bút từ năm 1961.

Theo PV (TT&VH)