Không cấp phép lễ hội vì mục đích thương mại
(PL)- Ngày 10-11, UBND TP đã có công văn về tăng cường quản lý lễ hội năm 2017.

Theo đó, năm 2017 sẽ giảm tần suất và quy mô lễ hội, ngày hội. TP sẽ không cấp phép, tổ chức cho các lễ hội vì mục đích thương mại, đồng thời cũng dừng tổ chức các lễ hội từng bị phản ánh là phản cảm, kích động bạo lực, gây bức xúc trong dư luận.

Công văn cũng yêu cầu các cơ quan liên quan không để tình trạng ăn mày, ăn xin, chen lấn, tranh cướp trong lễ hội. Không đưa linh vật ngoại lai, hiện vật lạ không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam vào các khu di tích, khu thờ tự.

UBND TP cũng giao Sở TT&TT chỉ đạo các đơn vị truyền thông không lạm dụng truyền hình trực tiếp để huy động tài trợ cho việc tổ chức lễ hội.

Q.NHƯ