Lại một năm nữa không tìm được tác phẩm xuất sắc nhất, song giải thưởng cũng đã ghi nhận được những nỗ lực tìm tòi, đổi mới của các tác giả.

Các tác phẩm được giải đều tập trung phản ánh hiện thực cuộc sống hiện tại và trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Đề tài chiến tranh chống Mỹ vẫn được nhiều tác giả quan tâm, thể hiện có chiều sâu, cô đọng gây ấn tượng mạnh về những hy sinh, mất mát trong chiến tranh.

Một số tác phẩm viết về nông thôn, miền núi - vùng dân tộc thiểu số được thể hiện đa dạng và độc đáo. Nhiều vấn đề xã hội phức tạp hiện nay cũng được các tác giả chú ý, góp thêm tiếng nói phê phán, cảnh tỉnh.

Một số tác phẩm, công trình nghiên cứu khá công phu, đòi hỏi tác giả phải chuyên tâm theo đuổi trong nhiều năm, góp thêm những giá trị mới cho văn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố và cả nước
 

Theo CAND