Kiểm tra cụm từ 'GS âm nhạc Ngọc Sơn' báo cáo trước 2-9
(PLO)- Giao cho Ban kiểm tra Trung ương Hội chủ trì, phối hợp với Ban tổ chức kiểm tra các tài liệu có liên quan đến ông Phạm Ngọc Sơn với cụm từ “giáo sư âm nhạc”.

Ngày 25-8. Bộ Công Thương cho biết đơn vị này đã nhận được Công văn số 130/CV-VATA của Hội nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam báo cáo các vấn đề liên quan đến việc tặng bằng khen cho ông Phạm Ngọc Sơn (ca sĩ Ngọc Sơn) có ghi nội dung “Giáo sư âm nhạc – ca sĩ”.

Theo báo cáo của Hội nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam (VATA) ngay sau khi nhận được công văn yêu cầu báo cáo của Bộ Công Thương, ngày 24- 8- 2017, VATA đã họp Ban thường vụ mở rộng để xem xét sự việc. Sau cuộc họp, Ban thường vụ VATA đã thống nhất:

Yêu cầu Ban tổ chức thuộc hội có tờ trình liên quan tới hồ sơ đề nghị lãnh đạo Hội ký tặng bằng khen cho ông Phạm Ngọc Sơn có ghi: “Giáo sư âm nhạc – ca sĩ) báo cáo.

Giao cho Ban kiểm tra Trung ương Hội chủ trì, phối hợp với Ban tổ chức kiểm tra các tài liệu có liên quan đến ông Phạm Ngọc Sơn với cụm từ “giáo sư âm nhạc” có kết luận chính thức gửi Ban Thường vụ Hội trước ngày 2- 9- 2017 để xử lý theo Điều lệ Hội và Pháp luật hiện hành.

Khẳng định với lãnh đạo Bộ Công Thương là "chúng tôi không phong tặng “giáo sư âm nhạc” cho ông Phạm Ngọc Sơn như các phóng viên của một số cơ quan báo chí đã thông tin. Khi có kết luận xử lý chính thức chúng tôi sẽ tiếp tục báo cáo quý Bộ”, công văn của VATA nêu rõ.

Trước đó, ngày 23-8-2017, Bộ Công Thương đã có Văn bản số 7711/BCT-TCCB gửi Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam yêu cầu hội báo cáo, giải trình làm rõ việc xét tặng bằng khen nêu trên về Bộ Công Thương trước ngày 25-8-2017.

Đơn vị này cũng cho biết sau khi nhận được báo cáo của Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam (VATA) và trên cơ sở quy định của pháp luật, Bộ Công Thương sẽ thông tin cụ thể về các nội dung liên quan để các cơ quan báo chí, truyền thông được biết.

VIẾT THỊNH