Theo đó, ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch UBND TP, sẽ làm trưởng ban. Ngoài ra còn có ba phó ban và bảy thành viên là lãnh đạo các sở, ban ngành TP.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, phối hợp các sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện toàn bộ hoạt động đón mừng tết Dương lịch và tết Nguyên đán 2010.

V.YÊN