Lễ hội thường được tổ chức vào cuối tháng 2 âm lịch hằng năm, kéo dài trong bốn ngày, thể hiện ước mong “mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng” để việc ra khơi của người dân địa phương được thuận lợi. 

Phần lễ được tổ chức trang nghiêm với nghi thức rước thuyền long châu (lễ vật quan trọng nhất trong lễ hội cầu ngư) thể hiện sự tôn kính của người dân chài với các thần linh và sự đoàn kết của cộng đồng cư dân vùng biển…