Đối tượng tham gia liên hoan là các nghệ sĩ biểu diễn ảo thuật thuộc các đơn vị nghệ thuật xiếc chuyên nghiệp hoạt động công lập; các nghệ sĩ, câu lạc bộ, nhóm chuyên nghiệp ngoài công lập hoạt động theo mô hình xã hội hóa chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước và không hạn chế về độ tuổi.

Về tiêu chí nghệ thuật, nghệ sĩ tham dự liên hoan phải tuân thủ theo các quy định về ảo thuật của các thể loại: ảo thuật trắng; ảo thuật đen; ảo thuật có sử dụng đạo cụ và ảo thuật khéo tay. Các tiết mục phải đảm bảo về chất lượng kỹ thuật, kỹ xảo và nghệ thuật. Thời lượng biểu diễn từ 10 phút đến không quá 12 phút.

Liên hoan ảo thuật chuyên nghiệp toàn quốc tại TP.HCM - ảnh 1
Ảo thuật khéo tay, một trong các loại hình nghệ thuật được  quy định tham gia liên hoan. (Ảnh minh họa)

Ban tổ chức nhận đăng ký tham gia đến hết ngày 30-8. Sau khi hội đồng tuyển chọn xem xong sẽ gửi giấy mời (đối với các tiết mục có chất lượng) cho các đơn vị, cá nhân được tuyển chọn trước ngày 1-10.

Liên hoan ảo thuật chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ ba là dịp để các nghệ sĩ ảo thuật của cả nước giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao chất lượng biểu diễn đáp ứng nhu cầu thưởng thức của khán giả; thể hiện những tài năng sáng tạo của chuyên ngành.

Thông qua liên hoan, các nhà quản lý, các đơn vị đào tạo nghệ thuật có cơ hội đánh giá thực trạng đội ngũ nghệ sĩ ảo thuật hiện nay, từ đó có những biện pháp thúc đẩy bồi dưỡng, đào tạo lực lượng nghệ sĩ ảo thuật của nước ta trong thời gian trước mắt và lâu dài, góp phần thúc đẩy sự phát triển môn nghệ thuật này.