Tại đây, trong khung cảnh mang đậm màu sắc Việt Nam với các gian hàng nặn tò he, thắt đồ chơi bằng lá dừa, viết thư pháp và gian hàng guốc mộc... các hoa hậu đã hào hứng xin chữ thư pháp tên mình, chờ nhận những bông hoa tò he, bông hoa lá dừa, nhận những đôi guốc mộc. Đại diện sắc đẹp của mỗi nước tại cuộc thi đã cùng ký tên mình lên một bức tranh với ước vọng cầu mong hòa bình cho thế giới. Đại diện cho nhan sắc Việt trong đêm gala là á hậu Huyền My.

Hình ảnh các hoa hậu thế giới tại TP.HCM đêm 8-10:

Mãn nhãn với 80 hoa hậu thế giới khoe sắc tại TP.HCM - ảnh 1

Mãn nhãn với 80 hoa hậu thế giới khoe sắc tại TP.HCM - ảnh 2

Mãn nhãn với 80 hoa hậu thế giới khoe sắc tại TP.HCM - ảnh 3

Mãn nhãn với 80 hoa hậu thế giới khoe sắc tại TP.HCM - ảnh 4

Mãn nhãn với 80 hoa hậu thế giới khoe sắc tại TP.HCM - ảnh 5

Mãn nhãn với 80 hoa hậu thế giới khoe sắc tại TP.HCM - ảnh 6

Mãn nhãn với 80 hoa hậu thế giới khoe sắc tại TP.HCM - ảnh 7

Mãn nhãn với 80 hoa hậu thế giới khoe sắc tại TP.HCM - ảnh 8

Mãn nhãn với 80 hoa hậu thế giới khoe sắc tại TP.HCM - ảnh 9

Mãn nhãn với 80 hoa hậu thế giới khoe sắc tại TP.HCM - ảnh 10

Mãn nhãn với 80 hoa hậu thế giới khoe sắc tại TP.HCM - ảnh 11

Mãn nhãn với 80 hoa hậu thế giới khoe sắc tại TP.HCM - ảnh 12