(PL)- Gia đình ông Nguyễn Văn Châu (xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn bảy đạo sắc phong thời triều Nguyễn.

Bảy đạo sắc phong mà gia đình ông Châu lưu giữ có niên đại lâu nhất từ thời Tự Đức năm 1851 và gần đây nhất là sắc phong của vua Khải Định năm 1924.

Những sắc phong này được xem như báu vật và được lưu truyền qua 14 thế hệ trong dòng họ.

Các tấm sắc phong được ban cho dân làng Phú Châu theo từng thời điểm khác nhau qua các thời vua Nguyễn là Tự Đức, Đồng Khánh, Thành Thái, Duy Tân, Khải Định... luôn được đặt ở vị trí trang trọng nhất trong gia đình ông Nguyễn Văn Châu.

Tất cả bảy đạo sắc phong đều là bản gốc, trên mỗi bản được ghi rõ bằng văn tự Hán Nôm có con dấu ấn triện của nhà vua.

Theo ông Châu, cách đây 500 năm, tổ tiên của gia tộc ông Châu được xem là vị tiền hiền có công khai khẩn lập ấp, tạo nên làng Phú Châu.

Mỗi năm theo lệ, dân làng vẫn tổ chức cúng giỗ và khai “sắc” đọc lại nội dung những tấm sắc phong để tưởng nhớ công ơn những người đã khai sinh và phù hộ cho làng.


TN