Lễ mừng thọ 8 nghệ sĩ trên 75 tuổi sống neo đơn: Văn Ngà, Thanh An, Bạch Yến, Ngọc Đán, Hoàng Nô, Tào Hơn, Tám Lang và Hoài Nam được Ban Ái hữu Hội Sân khấu TPHCM tổ chức vào ngày 19-10 tại Khu Dưỡng lão Nghệ sĩ TP.HCM.

Lễ mừng thọ, ngoài ý nghĩa ghi nhớ công lao đóng góp của các nghệ sĩ cho sự nghiệp sân khấu dân tộc, còn có ý nghĩa chăm sóc đời sống tinh thần đối với những nghệ sĩ neo đơn.

Theo T.H (NLĐ)