Năm tập thể vinh dự nhận thưởng gồm: Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM với mô hình “Trại rèn luyện II - Phạm Ngọc Thạch”; Hội đồng Đội TNTP TP.HCM - Nhà Thiếu nhi TP.HCM với mô hình tổ chức “Trại hè du khảo”; Ban Thường vụ Đoàn Tổng Công ty Điện lực TP.HCM với mô hình “Nguồn sáng an toàn, văn minh, tiết kiệm”; Ban Cán sự Đoàn ĐH Quốc gia TP.HCM với mô hình “Giải thưởng cán bộ - giảng viên trẻ tiêu biểu”; Ban Thường vụ Đoàn Trường ĐH Bách khoa TP.HCM với mô hình “Sàn hoạt động ngoại khóa sinh viên”.

HÀN GIANG