Rất nhiều họa sĩ, những người có chuyên môn về điêu khắc đã lên tiếng sau khi chứng kiến sự biến đổi này. Có người còn thẳng thắn khi lãnh đạo công viên nói rằng không có kinh phí để mời các chuyên gia thực hiện công việc trên. “Nếu công viên nhờ, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ mà không lấy tiền” - một chuyên gia bày tỏ.

Câu chuyện tô tượng ở công viên cũng nhắc chúng ta một cách ứng xử với tác phẩm nghệ thuật khác, đó là việc vệ sinh bức tranh Vườn xuân Trung Nam Bắc của cố họa sĩ Nguyễn Gia Trí tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.

Việc vệ sinh được giao cho một thợ sơn mài đã làm cho tác phẩm bị hư hại trên 30% ở góc độ hư hại về tinh thần, không gian, không khí, phần linh hồn của tác phẩm như đánh giá của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Sai thì sửa, ví dụ như Công viên Thống Nhất sau khi chứng kiến sự phản ứng của dư luận, đặc biệt là giới chuyên gia thì đã trả lại màu nguyên bản cho tượng trước khi tô. Tuy nhiên, đối với tác phẩm nghệ thuật thì việc sửa sai dù có kỳ công đến đâu cũng không bao giờ phục hồi được nguyên trạng tác phẩm.

Tác phẩm nghệ thuật thì không biết nói năng nhưng trong bối cảnh khi không gian biểu đạt của công chúng được rộng mở hơn, dư luận đã góp phần bảo vệ các tác phẩm nghệ thuật.

Tuy nhiên, dư luận cũng không thể làm nâng cao thẩm mỹ của người quản lý khi đang quản lý các tác phẩm này. Cũng như ban lãnh đạo Công viên Thống Nhất có thể làm tốt công tác hành chính nhưng lại không giỏi về nghệ thuật. Lúc đó, giải pháp tốt nhất là cậy nhờ những người chuyên nghiệp. Nhưng thực ra đây cũng là một câu chuyện không hoàn toàn chắc chắn. Bởi nó phải được giao đúng với chuyên môn của người làm chuyên nghiệp. Giống như người chuyên nghiệp là thợ sơn mài thì không có nghĩa đó cũng là người chuyên nghiệp trong vệ sinh tác phẩm như bức tranh Vườn xuân Trung Nam Bắc.