Các di sản văn hóa phi vật thể được công nhận thuộc bốn loại hình: Nghề thủ công truyền thống, nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng, lễ hội truyền thống.

Theo đó, tám di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đợt này là:

1. Hò Đồng Tháp (tỉnh Đồng Tháp).

2. Nghề làm bánh tráng Mỹ Lồng (xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre).

3. Nghề làm bánh phồng Sơn Đốc (xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre).

4. Lễ hội cầu ngư ở Quảng Bình (huyện Quảng Trạch, huyện Bố Trạch, huyện Quảng Ninh, huyện Lệ Thủy, thị xã Ba Đồn, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

5. Pả Dung của người Dao (xã Phúc Chu, huyện Định Hóa, xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên).

6. Soọng Cô của người Sán Dìu (huyện Lập Thạch, huyện Tam Đảo, huyện Bình Xuyên, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

7. Lễ bỏ mả của người Raglai (xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận).

8. Lễ cấp sắc của người Sán Dìu (xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên).