(PL)- Hôm qua (5-6), Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn vừa ký quyết định cho phép Nhà xuất bản Đà Nẵng hoạt động trở lại.

Trước đó, ngày 4-12-2008, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động của Nhà xuất bản Đà Nẵng để kiện toàn tổ chức và hoạt động của nhà xuất bản theo quy định của Luật Xuất bản. UBND TP Đà Nẵng cũng đã kiểm điểm và làm rõ những sai phạm của nhà xuất bản, xác định trách nhiệm từng cá nhân, xử lý kỷ luật đối với tập thể và cá nhân sai phạm...

Việc nhiều thông tin trước đó cho rằng Nhà xuất bản Đà Nẵng bị đình chỉ hoạt động là do xuất bản cuốn Rồng đá hay là mũi uốn ván là chưa chính xác.

T.VŨ