Theo đơn, Nhà hát Kịch Quốc gia có kế hoạch chia các đơn vị sân khấu của Nhà hát Kịch Quốc gia thành ba đơn vị biểu diễn nhỏ là Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát Kịch Trung ương và Nhà hát Thiếu nhi. Đoàn Kịch hình thể - thể nghiệm cũ sẽ được ghép vào Nhà hát Thiếu nhi này. “Không thể có cách sắp xếp tùy tiện như vậy, vì đó là hai đơn vị sân khấu có đặc thù hoàn toàn khác nhau từ đào tạo, biểu diễn cho tới đối tượng phục vụ” - Lan Hương cho biết.

Băn khoăn lớn nhất của NSND Lan Hương là hiện tại đã dựng xong vở diễn Nguyễn Du và Kiều nhưng đoàn kịch thể nghiệm này vẫn không xin được lịch biểu diễn vì lùng nhùng trong khâu sáp nhập hai nhà hát.

VIẾT THỊNH