Ngày 16-6, tại Hà Nội, Cục Văn hóa cơ sở đã phát động sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 20 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Thời gian nhận bài dự thi đến ngày 17-8-2009.

Cùng ngày, tại Hà Nội, Báo Nông thôn Ngày nay tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày thành lập và nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

Theo V.XUÂN – B.HẰNG (SGGP)