Nghề cười bao gồm nhiều truyện ngắn, tản văn, thơ, nhạc và tranh của họa sĩ Chóe, trong đó có nhiều tranh chân dung các văn nghệ sĩ nổi tiếng, chính trị gia trong và ngoài nước. Chóe là một họa sĩ biếm nổi tiếng từ trước 1975 với nhiều bức biếm họa về chiến tranh Việt Nam được nhiều tờ báo lớn của Mỹ, Pháp, Đức… đăng lại, gây tiếng vang trên thế giới.

HÒA BÌNH